Sociaal Zekerheidsrecht / Sociaal Domein

... over uitkeringen bij de gemeente, UWV, SVB

... over voorzieningen als bijvoorbeeld loonkostensubsidie, job-coaching

... over inburgering

 

Arbeidsrecht

... over het sluiten en eindigen van een arbeidsovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken voor werknemer en werkgever. Denk aan instructies van werkgever, privacy, ziekte, verlof, ontslagvergoeding en dergelijke meer.

 

Omgevingsrecht 

... over het aanvragen bij en verkrijgen of weigeren van een vergunning door de gemeente voor bijvoorbeeld een verbouwing.

 

Consumentenkoop

... over wat te doen als het product wat u heeft gekocht niet aan de verwachtingen voldoet.                                        

 

IK Juridisch Advies adviseert u, stelt brieven, bezwaar- en (hoger) beroepschriften voor u op, bemiddelt en vertegenwoordigt u bij de rechter.

 

Ander rechtsgebied?

Juristen en advocaten hebben allemaal hun eigen specialisme. Dat geldt ook voor IK Juridisch Advies.  Het is onmogelijk in alle rechtsgebieden een goed advies te geven. IK Juridisch Advies wil het beste voor u.  Het is daarom soms wenselijk u te verwijzen naar een (rechts)hulpverlener meer gespecialiseerd in uw vraag. 

 

Trainingen

IK Juridisch Advies verzorgt ook trainingen voor consulenten inkomen, inburgering, werk-/jobcoaches,                  werkgeversadviseurs, medewerkers RMC/leerplicht, beleids- en kwaliteitsmedewerkers in het Sociaal Domein.

Een paar voorbeelden:

*actualiteiten Participatiewet

*maken plan van aanpak/ persoonlijk inburgeringsplan/maatregelen en boeten

*arbeidsrecht

*individuele inkomenstoeslag/studietoeslag

 

Meer weten? Neem contact op voor de mogelijkheden.