Sociaal zekerheidsrecht

bijvoorbeeld: de gemeente heeft uw uitkering op grond van de Participatiewet afgewezen of gestopt of teruggevorderd, omdat de gemeente vindt dat u werkt, naar school kunt of samenwoont en u bent het hier niet mee eens. IK Juridisch Advies kan bezwaar voor u maken, voor u een voorlopige voorziening vragen bij de rechter in geval van een noodsituatie en u vertegenwoordigen bij de rechter in (hoger) beroep.

 

Arbeidsrecht

bijvoorbeeld: einde arbeidsovereenkomst in onderling overleg. Dit moet goed geregeld worden. Denk aan ontslagvergoedingen, werkeloosheid, ziekte, uitkeringen en meer. IK Juridisch Advies controleert, stelt vaststellingsovereenkomsten op en onderhandelt voor een betere deal.

 

Omgevingsrecht 

bijvoorbeeld: eigen onderneming starten en vergunning voor gebruik en verbouwing woonhuis geweigerd door gemeente? IK Juridisch Advies kan bezwaar voor u maken en u vertegenwoordigen bij de rechter.

 

Privacywetgeving 

bijvoorbeeld: webwinkel, zorgboerderij, sportvereniging. Welke gegevens mogen gevraagd worden, voor welk doel gebruikt en hoe lang bewaard blijven? Riskeer geen hoge boetes. IK Juridisch Advies stelt privacyverklaring en verwerkersovereenkomsten op. Geen standaard, maar maatwerk voor iedereen die dit moet hebben.

 

Ander rechtsgebied?

 

Juristen en advocaten hebben allemaal hun eigen specialisme. Dat geldt ook voor IK Juridisch Advies.  Het is onmogelijk in alle rechtsgebieden een goed advies te geven. IK Juridisch Advies wil het beste voor u.  Het is daarom soms wenselijk u te verwijzen naar een (rechts)hulpverlener meer gespecialiseerd in uw vraag. 

 

Cursus of presentatie

IK Juridisch Advies verzorgt ook cursussen en presentaties. In 2019 was dat vooral over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet is per 1 januari 2020 in werking getreden. De cursus/presentatie werd gevolgd door werkcoaches, consulenten inkomen en uitkering, beleidsmedewerkers van gemeenten en werkgevers. 

Heeft u een onderwerp waarover u meer wilt weten? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.