Sociaal zekerheidsrecht

bijvoorbeeld: de gemeente heeft uw uitkering op grond van de Participatiewet afgewezen of gestopt of teruggevorderd, omdat de gemeente vindt dat u werkt, naar school kunt of samenwoont en u bent het hier niet mee eens. IK Juridisch Advies kan bezwaar voor u maken, voor u een voorlopige voorziening vragen bij de rechter in geval van een noodsituatie en u vertegenwoordigen bij de rechter in (hoger) beroep.

 

Arbeidsrecht

bijvoorbeeld: einde arbeidsovereenkomst in onderling overleg. Dit moet goed geregeld worden. Denk aan ontslagvergoedingen, werkeloosheid, ziekte, uitkeringen en meer. IK Juridisch Advies controleert, stelt vaststellingsovereenkomsten op en onderhandelt voor een betere deal.

 

NIEUW in het najaar 2019: prestentatie/cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor werkcoaches, re-integratie-adviseurs, consulenten inkomen en uitkering, juridisch kwaliteitsmedewerkers, werkleiders en werkgevers.

Per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen in de regels van flexwerk.

Wat betekent de WAB voor de flexwerker, uw arbeidskracht, uw klant en uw werkzaamheden?

 

Privacywetgeving

bijvoorbeeld: webwinkel, zorgboerderij, sportvereniging. Welke gegevens mogen gevraagd worden, voor welk doel gebruikt en hoe lang bewaard blijven? Riskeer geen hoge boetes. IK Juridisch Advies stelt privacyverklaring en verwerkersovereenkomsten op. Geen standaard, maar maatwerk voor iedereen die dit moet hebben.

 

Ander rechtsgebied?

 

Juristen en advocaten hebben allemaal hun eigen specialisme. Dat geldt ook voor IK Juridisch Advies.  Het is onmogelijk in alle rechtsgebieden een goed advies te geven. IK Juridisch Advies wil het beste voor u.  Het is daarom soms wenselijk u te verwijzen naar een (rechts)hulpverlener meer gespecialiseerd in uw vraag.