Heeft u een vraag over:

 

 

* Sociaal zekerheidsrecht

bijvoorbeeld: de gemeente heeft uw uitkering op grond van de Participatiewet afgewezen of gestopt of teruggevorderd, omdat de gemeente vindt dat u werkt, naar school kunt of samenwoont en u bent het hier niet mee eens. IK Juridisch Advies kan bezwaar voor u maken, voor u een voorlopige voorziening vragen bij de rechter in geval van een noodsituatie en u vertegenwoordigen bij de rechter in (hoger) beroep.

 

* Arbeidsrecht

bijvoorbeeld: einde arbeidsovereenkomst in onderling overleg. Dit moet goed geregeld worden. Denk aan ontslagvergoedingen, werkeloosheid, ziekte, uitkeringen en meer. IK Juridisch Advies controleert, stelt vaststellingsovereenkomsten op en onderhandelt voor een betere deal.

 

* Privacywetgeving

bijvoorbeeld: webwinkel, zorgboerderij, sportvereniging. Welke gegevens mogen gevraagd, voor welk doel gebruikt en hoe lang bewaard blijven? Riskeer geen hoge boetes. IK Juridisch Advies stelt privacyverklaring en verwerkersovereenkomsten op. Geen standaard, maar maatwerk voor iedereen die dit moet hebben.

 

* Incassozaken

is de vordering wel terecht, is er sprake van verjaring, waaraan moet een aanmaning voldoen, wanneer zijn extra kosten en rente verschuldigd, hoe wordt dit berekend en kan er beslag gelegd worden op uw inkomen of bezittingen?

 

* Huurrecht

hoe zit het met opzegging van de huur, eindinspectie, oplevering, inleveren sleutels, welke rechten en verplichtingen hebben huurders en verhuurders?

 

*Conflictbemiddeling

 

* Ander rechtsgebied?

 

.... wacht dan niet lang en neem gratis en vrijblijvend contact op met IK Juridisch Advies.

 

Dit zijn een paar voorbeelden van de diensten van IK Juridisch Advies.

 

Juristen en advocaten hebben allemaal hun eigen specialisme. Dat geldt ook voor IK Juridisch Advies.  Het is onmogelijk in alle rechtsgebieden een goed advies te geven. IK Juridisch Advies wil het beste voor u.  Het is daarom soms wenselijk u te verwijzen naar een (rechts)hulpverlener meer gespecialiseerd in uw vraag.