Eerste contact per e-mail of telefoon: Gratis

Vervolg-ondersteuning: € 110 per uur excl. BTW

Eventuele reistijden in verband met bezoek thuis of andere locatie, bijwonen zittingen bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en dergelijke: € 105 per uur excl. BTW

 

Reiskosten bij reisafstanden meer dan 15 kilometer enkele reis: € 0,30 per kilometer excl. BTW

Eventuele extra kosten als bijvoorbeeld griffierecht, leges, kosten uittreksel worden volledig in rekening gebracht. IK Juridisch Advies informeert u hierover vooraf.

Het is mogelijk om van te voren een maximale tijdsbesteding af te spreken, zodat u weet wat u maximaal betaalt.

Tarieven gelden voor particulieren en bedrijven, instanties en overheid.

 

Rechtsbijstandverzekering?

Uw verzekeraar mag uw verzoek om gebruik te maken van de diensten van IK Juridisch Advies niet weigeren. De verzekeraar moet de kosten van procedures waarin u zich laat bijstaan door IK Juridisch Advies vergoeden. Wel kan een eigen risico of een maximumvergoeding van toepassing zijn. Kijk in de polisvoorwaarden en overleg met uw verzekeraar.

 

Bij bezwaar-/(hoger)beroepsprocedures tegen besluiten van bijvoorbeeld gemeenten, UWV, SVB en Autoriteit Persoonsgegevens zal IK Juridisch Advies die bestuursorganen vragen om een proceskostenvergoeding voor het geval een besluit herroepen moet worden.